Tshar Tshar Monastery

tshar tshar dgon
ཚར་ཚར་དགོན།
岔岔寺
Alternative Name(s): 
tsha tsha dgon
Site Type: 
Shangpa Monastery
Site Location: 
Dege
Operating Status: 
Active
Current Tradition: 
Shangpa Kagyu
Former Tradition: 
Karma Kagyu
Date Established: 
1575
32° 23' 60" N, 98° 58' 59.988" E
XX
History and Description: 

Karma Kagyu monastery in Dege, operates as a Shangpa site.